Meer dan de helft van de Belgische volwassenen heeft overgewicht

27 juni 2022 in

Recente cijfers van de WGO (Wereld Gezondheids Organisatie) over obesitas zijn weinig bemoedigend. 59% van de volwassen Europeanen heeft overgewicht of is obees. In België doen de vrouwen het iets beter dan het Europese gemiddelde (met 51,4%), maar de mannen doen het dan weer slechter (67,6% weegt te veel).

Wereldwijd kampen bijna 2 miljard volwassenen met overgewicht. Daarvan zijn 650 miljoen mensen obees. Tussen 1975 en 2016 verdrievoudigde het aantal mensen met obesitas. Geen enkele sensibiliseringsactie is er tot nu toe in geslaagd om deze alarmerende evolutie om te buigen. Vroeger werd obesitas beschouwd als een ‘rijkemensenziekte’, maar nu zien we deze aandoening ook in armere landen, vooral in stedelijke milieus.


We weten allemaal dat obesitas een ziekte is met een negatieve impact op het hart, de lever, de nieren, gewrichten en de voortplanting. Obesitas leidt tot diabetes type 2, hart- en vaataandoeningen, hoge bloeddruk, beroerten, hartaanvallen, verschillende soorten kanker en een reeks mentale aandoeningen.


Overgewicht, obesitas en de ziekten die ermee gepaard gaan, zijn voor het grootste stuk vermijdbaar. Een fundamentale voorwaarde om obesitas terug te dringen, is een stimulerende omgeving: door ervoor te zorgen dat gezonde voeding en regelmatige lichaamsbeweging letterlijk en figuurlijk binnen ieders bereik liggen, wordt de gezondste keuze ook de gemakkelijkste keuze.


Overheden in alle landen moeten gezonde voeding meer zichtbaar en bereikbaar maken en het tegenovergestelde doen voor ongezonde voeding:

 • Meer belastingen heffen op frisdrank.
 • Marketing voor vette en zoete voeding voor kinderen streng beperken.
 • Gezonde voeding voor kinderen met marketingtechnieken promoten.
 • Meer ruimte maken in steden en gemeenten om veilig te wandelen en te fietsen.
 • Kinderen op school van jongsaf aan een gezonde levensstijl bijbrengen.


De Wereld Gezondheids Organisatie bereidt momenteel een groot en nooit gezien actieplan voor om obesitas een halt toe te roepen en de epidemie op wereldschaal aan te pakken. Het plan bevat o.m. de volgende voorstellen:

 • Een strengere reglementering voor de marketing van ongezonde voeding en dranken die voornamelijk is gericht op kinderen.
 • Fiscaal gunstige maatregelen om gezonde voeding te promoten.
 • Duidelijke richtlijnen voor etikettering van voeding.
 • Strenge richtlijnen voor scholen en de onmiddellijke omgeving van scholen wat betreft het aanbod van suikerrijke en vette voeding.
 • Sensibiliseringscampagnes en info-sessies rond gezonde voeding en beweging.
 • Een vaste standaard en richtlijnen voor lichaamsbeweging en actieve uitstappen in de scholen.
 • Integratie van preventie van obesitas en gewichtsbeheersing in de eerstelijnszorg, indien nodig met doorverwijzing naar specialisten.
 • Dit alles zal ondersteund worden door middel van informatieve brochures, korte filmpjes, publieke tv-uitzendingen, websites, social-media campagnes enzovoort.

Deel DIT ARTIKEL
ARCHIEVEN