Missie & visie van ProWell

"Een hoge levenskwaliteit bereiken door een betere levensstijl" 


De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is helder: "Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken.”

Dit betekent dat preventie belangrijker zal worden dan een medische interventie. Onze visie ligt in lijn met deze evolutie. We zijn ervan overtuigd dat voedingssupplementen, verrijkte en aangepaste voeding én beweging hierbij een steeds prominentere rol zullen spelen. ProWell wil hierin op een verantwoorde en ethische manier een voortrekkersrol spelen.

Het is onze missie om een substantiële bijdrage te leveren bij het optimaal functioneren en welbevinden van onze klanten. Wat is immers hun uiteindelijke doel? Een hoge levenskwaliteit bereiken en deze zo lang mogelijk aanhouden.

Daarom ondersteunt en coacht het ProWell-team haar klanten op een professionele wijze, gebaseerd op een vertrouwensrelatie naar een betere levensstijl met hoogwaardige voedingssupplementen, optimale voeding en aangepaste beweging. 

ProWell werkt dan ook enkel met verantwoorde, zuivere en veilige voedingssupplementen. Ze bevatten zorgvuldig gekozen ingrediënten met een hoge concentratie aan actieve bestanddelen die het algemeen welzijn ondersteunen. Uiteraard worden al onze voedingssupplementen geregistreerd in België en beantwoorden zij allemaal aan alle wettelijke vereisten en keuringen.

ProWell werkt nauw samen met gezondheidsprofessionals. Vandaag hebben we zeer sterke en duurzame partners in België en Frankrijk die onze visie en missie ondersteunen.

Tenslotte is ProWell ook sociaal geëngageerd. Wij ondersteunen de sociale economie door beroep te doen op maatwerkbedrijven voor het verpakken van onze producten.