Algemene Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 – Identiteit van de verkoper

Wij zijn:

Pro Well BV
Assesteenweg 118
1750 Lennik
België

E-mailadres: [email protected]
Telefoonnummer: +32 (0)2 581 09 54
Ondernemingsnummer: 0467.422.610
BTW BE0467.422.610

Bankrekeningnummer: 
BNP Paribas Fortis
IBAN BE49 2930 2916 9571
BIC GEBA BE BB


Artikel 2 – Toepasselijkheid & Voorwaarden

 1. Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als verkoper aan jou als Consument (gedefinieerd als; iedere persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn of haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen conform hetgeen voorzien in Artikel I.1, 2° WER). Door het plaatsen van de bestelling geeft u te kennen deze algemene verkoopsvoorwaarden zonder voorbehoud te aanvaarden.
 2. Wij leveren enkel in België, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Luxemburg en Spanje. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.
 3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een persoon die niet minstens 18 jaar oud is, kunnen we deze bestelling weigeren.
 4. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.
 5. Als je online bestelt, bezorgen we je bovendien samen met de bestelbevestiging of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene verkoopsvoorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken. We raden je overigens aan om dit altijd te doen.
 6. Als naast deze algemene verkoopsvoorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van de verkoper van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor onze bijzondere voorwaarden. Als onze algemene verkoopsvoorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als Consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.
 7. Wij behouden ons het recht voor om deze algemene verkoopsvoorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Na een dergelijke wijziging worden de gewijzigde algemene verkoopsvoorwaarden onmiddellijk ter inzage aangeboden op onze website. Door gebruik te maken van onze websites en andere van onze producten na wijziging van de algemene verkoopsvoorwaarden, word je geacht in te stemmen met de gewijzigde algemene verkoopsvoorwaarden.


Artikel 3 – Ons Aanbod en jouw bestelling

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
 2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.
 3. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben en derhalve de betaling aan ons is gebeurd. We aanvaarden VISA, MasterCard, Bancontact, Maestro, iDEAL, Giropay, Belfius, KBC, CBC en PayPal. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van je bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt. Bij betaling met creditcard zal het bedrag op het moment van de transactie onmiddellijk in rekening worden gebracht.
 4. Om een product aan te kopen via onze webshop, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contact- en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering: Levering via Bpost in een postkantoor, Bpost afhaalpunt of Bpost pakjesautomaat. Je hebt ook de mogelijkheid om jouw bestelling af te halen in het afhaalpunt (gelegen te Assesteenweg 118, 1750 Lennik, België). In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene verkoopsvoorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “Betaal nu”. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.


Artikel 4 – Herroepingsrecht (aankoop op afstand - Art. VI.47 WER)

 1. Als je goederen online bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Als je diensten bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de dag na het afsluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen dat je de diensten niet wil gebruiken. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaal je zelf). Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald.
 2. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor jouw rekening. Wij zullen aangeven wat hiervan de kostprijs is of een raming maken, indien dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend.
 3. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 4. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren, in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.
 5. Bij het terugsturen van beschadigde producten zal er een schadevergoeding moeten betaald worden (via inhouding van (een deel van) de betaling) in functie van de geleden waardevermindering.
 6. Je kan je retourpakket retourneren via de post of in ons afhaalpunt.
 7. Om je herroepingsrecht, zowel in het geval van levering van diensten als levering van goederen snel en correct uit te oefenen, kan je het retourformulier (te downloaden via: https://downloads.prowell.be/retouren) invullen en dit opsturen naar Pro Well BV, Assesteenweg 118 te B-1750 Lennik of mailen naar [email protected]. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.


Artikel 5 – Prijs

 1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. Onze prijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. We kunnen evenwel beslissen om boven op de aankoopprijs ook verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat voordat je je aankoop definitief plaatst.


Artikel 6 – Betaling

 1. Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.
 2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL-technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje", links in de URL-balk van je browser.
 3. Facturen dienen betaald te worden ten laatste op de vervaldatum vermeld op de factuur. Indien facturen niet tijdig betaald worden, zal je een eerste gratis herinnering ontvangen. Indien je opnieuw niet betaalt binnen de voorziene betaaltermijn zoals vermeld op de eerste herinnering, zullen je verwijlintresten worden aangerekend zoals bepaald bij Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties alsook een forfaitaire vergoeding als volgt:
  − €20 als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan €150 is;
  − €30 vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen €150,01 en €500 als het verschuldigde saldo tussen €150,01 en €500 is;
  − €65 vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven €500 met een maximum van €2000 als het verschuldigde saldo hoger dan €500 is.
  De aanmaankosten voor elke bijkomende herinnering bedragen €7,50 verhoogd met de op het ogenblik van verzending geldende portokosten.


Artikel 7 – Conformiteit en Garantie

 1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande en toepasselijke wet- en regelgeving.
 2. Wij hanteren wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar, indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed er een kosteloze herstelling of vervanging mogelijk is tot twee jaar na de levering.

  Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heb je de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heb je het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen.


Artikel 8 – Levering en uitvoering

 1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.
 2. Wanneer een artikel in voorraad is wordt het aangeboden op jouw leveringsadres in 1 à 4 werkdagen (inspanningsverbintenis). Wanneer een artikel niet in stock is, dan informeren wij jou per mail over de verwachte leveringstermijn. 
 3. Leveringen gebeuren steeds via Bpost en de levering is onderworpen aan de algemene voorwaarden van Bpost.
 4. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. We spreken dan samen met jou een nieuwe leveringstermijn af. Als wij ook deze tweede termijn niet halen, dan mag je als Consument de overeenkomst kosteloos ontbinden. Als wij je niet verwittigen voor het verstrijken van de initieel voorziene leveringsdatum, dan mag je als Consument bij het verstrijken van die termijn al onmiddellijk de overeenkomst kosteloos ontbinden. Wij betalen je dan binnen 30 dagen na de ontbinding terug.
 5. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het risico verbonden aan het (verloren gaan van de goederen tijdens het) transport.
 6. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terugsturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst.

  We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.


Artikel 9 – Duur

 1. 1. Een overeenkomst die voor bepaalde duur is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar en wordt nooit stilzwijgend verlengd. Wij bieden geen abonnementen of overeenkomsten van onbepaalde duur aan.
 2. Voorts zijn wij bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang en conform artikel 5.90 BW te ontbinden of, in overeenstemming met artikel 5.74 BW te heronderhandelen, indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of buitensporig bezwarend is geworden of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Pro Well kan worden gevergd.


Artikel 10 – Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, extreme weersomstandigheden, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...


Artikel 11 – Intellectuele eigendom

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc. niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.


Artikel 12 – Aangeboden informatie en adviezen

 1. Hoewel de informatie op alle Pro Well-websites en de informatie in haar producten - met uitzondering van de door jou gegenereerde inhoud - met grote zorg en nauwkeurigheid is gemaakt, kunnen accuraatheid, betrouwbaarheid en geschiktheid niet worden gegarandeerd.
 2. De informatie op Pro Well-websites en in haar producten is uitdrukkelijk niet bestemd als vervanging van medische zorg, medisch advies of ondersteuning door professionals binnen andere disciplines. Pro Well-producten en -diensten mogen bijvoorbeeld nooit worden gebruikt voor zelfdiagnose of behandeling van ziekten, kwalen en aandoeningen van welke persoon dan ook. Je dient onmiddellijk je arts te raadplegen bij medische vragen, klachten en/of symptomen voordat je producten of diensten van Pro Well gebruikt of blijft gebruiken.
 3. Lichaamsbeweging of het volgen van een dieetplan kan gezondheidsrisico's met zich meebrengen, waaronder verwondingen en de dood. Klanten die willen beginnen met enige vorm van lichaamsbeweging of een dieetplan met Pro Well-producten en -diensten moeten altijd eerst hun arts en/of diëtist raadplegen alvorens te beginnen met deze oefening of dit plan. Klanten die pijn ervaren of duizelig worden of kortademig worden, moeten onmiddellijk stoppen met de lichaamsbeweging of hun dieetplan en contact opnemen met een arts voor advies.
 4. Je erkent dat ProWell niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele gebreken en/of verkeerde kennisgeving in de aangeboden informatie in de producten, diensten of haar websites, noch voor de mogelijke schade die hieruit kan voortvloeien.
 5. Je verklaart dat je deze webapplicatie en mobiele apps geheel vrijwillig en op eigen risico gebruikt. Je bent persoonlijk verantwoordelijk voor eventuele schade die wordt veroorzaakt door de uitvoering van de bewegings-, trainings- en voedingsplannen die door het programma worden geadviseerd.
 6. Ook verklaar je dat je bij iedere wijziging van je gezondheidstoestand voor, tijdens of na uitvoering van de door het programma of aangesloten coaches geadviseerde beweeg-, train- en voedingsplannen je huisarts raadpleegt alvorens de uitvoering van de adviezen te vervolgen.


Artikel 13 – Klachtenregeling en geschillen

 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via mail aan [email protected], telefonisch via +32 (0)2 581 09 54 of per brief naar het adres bovenaan deze Algemene Verkoopsvoorwaarden. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.
 2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene verkoopsvoorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.
 3. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. Je kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl
 4. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan je bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr.

Mochten we er samen toch niet uitkomen via onze persoonlijke klachtendienst die telefonisch te bereiken is via +32 (0)2 581 09 54 of via het contactformulier op onze website, dan kan je als Consument terecht bij Safeshops.be. SafeShops.be zal bemiddelen tussen jou als Consument en ons, indien je klacht aanvaard wordt door hen. Enkel klachten die via het klachtenformulier op https://www.safeshops.be/nl/consumers-complaints/ worden ingediend, worden behandeld. Zo beschikt deze labelorganisatie meteen over alle juiste gegevens om je klacht verder te behandelen.


Artikel 14 – Weigering externe aankoopvoorwaarden

Wij aanvaarden geen enkele aankoop- of eigen voorwaarden die door jou zijn gesteld, tenzij deze schriftelijk zijn overeengekomen. De overeenkomst tussen jou en Pro Well wordt uitsluitend beschreven in de algemene voorwaarden van Pro Well.

Download deze Algemene Verkoopsvoorwaarden:

Frans 

Engels