Sta op tegen een sedentaire levensstijl

20/04/2021

Met de derde editie van de campagne Stand Up and Move lanceert de Belgische Cardiologische Liga ook nu weer een tiendaags bewegingsprogramma om iedereen aan te zetten uit de luie zetel te komen. Een tekort aan lichaamsbeweging is immers een van de vier dodelijkste risicofactoren wereldwijd en kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. Wist je dat elk jaar 3,2 miljoen mensen sterven als gevolg van een zittende levensstijl?

We bewegen niet genoeg en door Covid-19, de lockdown en het verplichte telewerk is het aantal uren per dag dat we niet bewegen alleen maar gestegen. In 2019, vóór er van lockdown of telewerken sprake was, leidden in België al één op drie volwassenen een sedentair leven. 3,5 miljoen Belgen bewegen onvoldoende. Een Belgische volwassene zit gemiddeld 6.39 uur per dag stil. Voor 22,2% is dat zelfs meer dan 8 uur per dag. België staat daarmee in Europa op de zesde plaats als land met de hoogste gemiddelde zittijd.

De hele dag stilzitten aan je bureau (of de keukentafel!) is niet zonder gevaar voor je gezondheid. Volgens een recent gepubliceerde studie neemt hierdoor het risico op fatale hart- en vaatziekten met 24% toe, verhoogt de kans op een beroerte met 16% en is de toename van het risico op diabetes niet minder dan 42%.

Daarom vraagt de Cardiologische Liga nu meer dan ooit extra aandacht voor beweging. Het programma Please Stand Up and Move is ontwikkeld door Belgische cardiologen op basis van de nieuwe bewegingsaanbevelingen van de Wereld Gezondheids Organisatie. Het is zo opgebouwd dat iedereen, zonder uitzondering, eraan kan meedoen.

Eerder al luidde de WHO de alarmbel en publiceerde nieuwe aanbevelingen met betrekking tot het probleem van de zittende levensstijl, nog versterkt door de lockdown. De WHO raadt 150 minuten lichamelijke activiteit met matige intensiteit of 75 minuten lichamelijke activiteit met hoge intensiteit per week aan, of een combinatie van beide. Iedereen kan deze aanbevelingen in de praktijk brengen, thuis of op het werk, zonder speciale toestellen en zelfs in een beperkte ruimte.

Van 19 april tot en met 2 mei 2021 kunnen zowel bedrijven als particulieren zich inschrijven om actief deel te nemen aan het programma via de website www.pleasestandupandmove.be.

Het programma is aangepast voor drie niveaus: sportief, inactief en beginner. Via de website krijg je elke dag filmpjes en instructies, ingedeeld naar trainingsintensiteit: laag, gemiddeld of hoog. Het programma is geschikt voor alle niveaus en heeft tot doel aan te tonen dat beweging eenvoudig en toegankelijk is en voor iedereen een integraal onderdeel moet zijn van een gezonde levensstijl. De verschillende oefensessies van het programma Please Stand Up and Move focussen specifiek op het gebrek aan beweging tijdens telewerken. Doe mee en schrijft je in. Motiveer ook je familie, vrienden en collega’s om mee te doen!

Professor Antoine Bondue, cardioloog en voorzitter van het Wetenschappelijk Comité van de

Belgische Cardiologische Liga: ‘Met deze campagne willen we het bewustzijn vergroten en de zittende levensstijl bestrijden. In het licht van deze groeiende stille dreiging moeten we het grote publiek van alle leeftijden blijven informeren over het belang van lichaamsbeweging en de gezondheidsvoordelen ervan.’

 

Alvast enkele tips en aanbevelingen:

  • Blijf niet op je stoel zitten: beweeg regelmatig om een (calorie-arm!) drankje te halen.
  • Sta recht tijdens Zoommeetings.
  • Vergroot je loopafstanden: parkeer je wagen aan het einde van de parking of in een straat wat verderop.
  • Doe je verplaatsingen te voet of met de fiets.
  • Stretch verschillende keren per dag.
  • Sta recht en wandel terwijl je telefoneert.
  • Neem altijd de trap in plaats van de lift.
  • Track je activiteit en bepaal je doelen: probeer geleidelijk het doel van 10.000 stappen per dag te bereiken.

Liens et téléchargements